Mój prąd

Program dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych

Rządowy program „Mój Prąd” jest skierowany do gospodarstw domowych.

Dofinansowanie obejmuje do 50% kosztów instalacji i wynosi nie więcej niż:

Mikroinstalacja fotowoltaiczna: 6 000,00 zł
Mikroinstalacja fotowoltaiczna + urządzenie dodatkowe do 7 000,00 zł

Urządzenia dodatkowe:
* Magazyn ciepła/urządzenie grzewcze:
– Magazyn ciepła: 5 000,00 zł;
– Gruntowe pompy ciepła – pompy ciepła grunt/woda, woda/woda: 28 500,00 zł;
– Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej: 19 400,00 zł;
– Pompa ciepła powietrze/woda: 12 600,00 zł;
– Pompy ciepła typu powietrze/powietrze: 4 400,00 zł
* Magazyn energii elektrycznej: 16 000,00 zł
* System zarządzania energią HEMS/EMS: 3 000,00 zł
Okres kwalifikowania: od 01.02.2020 r

Więcej informacji dostępne na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) –
www.nfosigw.gov.pl

 

 

O programie

Ikona 1

Celem programu jest poprawa efektywności energetycznej gospodarstw domowych w Polsce oraz zdecydowane zwiększenie produkcji energii z zainstalowanych mikroinstalacji fotowoltaicznych. Ma to skutkować obniżeniem emisji CO2 do atmosfery oraz umożliwić i ułatwić korzystanie z odnawialnych, ekologicznych źródeł energii gospodarstwom domowym.

Ikona 2

Na program „Mój Prąd” został przewidziany budżet w wysokości 1 miliarda złotych. Oznacza to szansę dla nawet kilku tysięcy gospodarstw domowych w Polsce, które planują założenie własnego systemu fotowoltaicznego o mocy od 2kW do 10kW.

Ikona 3

Dofinansowanie w wysokości 5 tys. złotych obejmuje zarówno koszty montażu, jak i zakupu instalacji fotowoltaicznej, w skład której wchodzą panele oraz niezbędny do działania systemu sprzęt, w tym np. inwerter oraz specjalne przewody. Co istotne, zwrot kosztów dotyczy wyłącznie urządzeń nowych, tj. wyprodukowanych nie wcześniej niż 2 lata przed podjęciem instalacji. Programem „Mój Prąd” nie są objęte gospodarstwa, które już mają założony tego typu system i planują jego powiększenie.

Jak wziąć udział w programie?

Aby wziąć udział w programie "Mój Prąd", należy złożyć wniosek w formie online poprzez stronę https://mojprad.gov.pl/

Ikona 1

Wniosek
o dofinansowanie,

Ikona 2

Faktura za zakup niezbędnych komponentów systemu oraz za wykonanie usługi montażu,

Ikona 3

Dowód
opłacenia faktury,

Ikona 4

Dokument z danymi umowy kompleksowej, który zaświadcza o instalacji dwukierunkowego licznika.

Zamów bezpłatną wycenę instalacji elektrowni słonecznej

Wypełnij formularz