Kolektory słoneczne
Fotowoltaika

FotowoltaikaDziałanie systemu fotowoltaicznego jest stosunkowo proste. Ogniwa fotowoltaiczne zawarte w panelach słonecznych pod wpływem energii słonecznej podlegają tzw. efektowi fotowoltaicznemu, w wyniku którego powstaje prąd stały. Za pomocą inwertera (falownika) zostaje on przekształcony na prąd zmienny o parametrach elektrycznych odpowiadających sieci publicznej.
 
Prąd z inwertera ma nieznacznie większą częstotliwość co powoduje „wypychanie” prądu z sieci i wykorzystanie w pierwszej kolejności prądu z instalacji PV. Nadmiar prądu, którego w danej chwili nie wykorzystujemy jest „odsprzedawany” poprzez licznik dwukierunkowy. Jeżeli wykorzystujemy więcej prądu niż produkujemy niedobór jest „dobierany” z sieci publicznej.
 

Jak działa licznik dwukierunkowy?  

Licznik dwukierunkowy zlicza energię elektryczną wyprodukowaną w instalacji PV oraz pobraną z sieci. Przy rozliczeniu energii elektrycznej netto (net metering) różnica pomiędzy energią elektryczną zużytą i wprowadzoną do sieci ,będzie rozliczana w okresie półrocznym. 
 
Czy potrzebna jest modyfikacja instalacji elektrycznej przy montażu systemu fotowoltaicznego?
 
Nie jest potrzebna zmiana instalacji elektrycznej. System PV wpinamy do już istniejącej instalacji, najczęściej w skrzynkę rozdzielczą. Funkcjonalność sieci elektrycznej jest zachowana z tą różnica, że posiadamy dodatkową mikroinstalację do produkcji prądu. W zależności od inwertera (jednofazowy, trójfazowy) zasilamy jedną bądź trzy fazy.
 
Rozróżniamy dwa rodzaje systemów solarnych - sieciowy oraz autonomiczny.
System fotowoltaiczny sieciowy składa się z paneli słonecznych, inwertera oraz konstrukcji mocującej. Zamiana prądu stałego płynącego z paneli fotowoltaicznych na prąd zmienny obecny w gniazdkach elektrycznych następuje przy pomocy inwertera. Taki prąd wykorzystywany jest przez gospodarstwo domowe. Nadmiar energii elektrycznej "odsprzedawany" jest poprzez licznik dwukierunkowy do sieci publicznej.
Zaletą systemu sieciowego jest wynikająca z podłączenia do sieci publicznej całodobowa dostępność prądu, bez ograniczeń, w nocy pobieramy prąd z sieci publicznej. Brak akumulatorów czyni to rozwiązanie tańszym. Możliwość rozliczenia netto (net metering) lub taryf gwarantowanych po wejściu ustawy OZE oraz ciągle rosnące ceny prądu powoduje, że jest to dobra inwestycja długoterminowa.
 

Nawet 3 miesiące darmowej energii w ciągu roku!

Przeciętna polska firma zużywa rocznie ok. 36 MWh, czyli ok. 3 MWh miesięcznie. Instalacja fotowoltaiczna o mocy 10 kWp w ciągu roku pracuje średnio przez 950 godzin słonecznych:

10 kWp x 950 h = 9500 kWh = 9,5 MWh 9,5 MWp : 3 MWh ~ 3 miesiące

MWh – megawatogodzina
kWp – kilowat peak – jednostka mocy zainstalowanej w modułach fotowoltaicznych
kWh – kilowatogodzina
1000 kWh = 1 MWh

 

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź kontakt pod nr 504 292 919, 517 372 218 lub e-mail: proszę wpisać nowy
System autonomiczny składa się z paneli słonecznych, regulatora ładowania, akumulatorów oraz inwertera dla systemów off-grid. Ilość paneli, akumulatorów oraz inwertera dobiera się do mocy wszystkich urządzeń i planowanego czasu ich dobowego użytkowania. Należy również określić dni autonomii, czyli dni o bardzo złych warunkach pogodowych, kiedy produkcja elektryczności będzie mniejsza. Zaletą autonomicznego systemu fotowoltaicznego jest jego całkowita samoobsługowość. 
  System hybrydowy to odmiana systemu autonomicznego. Składa się z paneli fotowoltaicznych wspieranych zasilaniem z turbiny wiatrowej lub generatora prądu. Tego typu rozwiązania stosuje się w miejscach o mniejszym nasłonecznieniu. Systemy hybrydowe często zasilają też autonomiczne znaki drogowe.
 

Oferujemy bezpłatny projekt instalacji fotowoltaicznej.

Prosimy o skorzystanie z formularza kontaktowego bądź kontakt pod nr 517 372 218, 504 292 919 lub e-mail: proszę wpisać nowy.PowerGreen


ul. Budowlanych 21/4
32-600, Oświęcim


kontakt@powergreen.com.pl


tel. 504 292 919
tel. 517 372 218