Podwyżki cen prądu – ile zapłacimy w 2020?

Dla wielu przedsiębiorców, a także gospodarstw domowych rok 2020 może wiązać się z większymi obciążeniami finansowymi ze względu na podwyżki cen prądu, które były już planowane w roku ubiegłym. Wówczas zostały one przez rząd zamrożone, jednak w tym roku zmiany te niestety nie ominą obywateli.

Zakres podwyżek cen prądu

Po zakończeniu negocjacji pomiędzy wszystkimi najważniejszymi sprzedawcami energii w kraju a Urzędem Regulacji Energetyki ustalony wzrost opłat dla użytkowników domowych średnio wyniesie około 11%, zaś w przypadku części przedsiębiorstw energetycznych stawka ta przekroczy nawet 12%. Początkowe propozycje mówiły o zmianach kilkakrotnie wyższych, dochodzących nawet do zwiększenia opłat nawet o połowę dotychczasowych stawek, jednak na razie do takiej zmiany nie dojdzie.

Możliwość rekompensaty

Wraz z zapowiedziami rządu w ciągu kilku miesięcy mają zostać wprowadzone możliwości skorzystania z rekompensat dla użytkowników domowych, dzięki którym będzie można wnioskować o zwrot poniesionych kosztów podwyżek cen prądu. Dokładne zasady i grupa konsumentów, której będzie przysługiwała ta rekompensata, jest jednak wciąż kwestią nieustaloną.

Podwyżki cen prądu dla przedsiębiorstw

Trzeba zaznaczyć, że wymienione stawki dotyczą jedynie gospodarstw domowych. W przypadku firm zasady te nie obowiązują, dlatego też sprzedawcy mogą narzucić większy poziom zobowiązań. Prawdopodobnie będzie on wyższy niż w przypadku zwykłych obywateli, ale jego zakres nie jest regulowany przepisami. Nie jest to jednak dobra wiadomość dla wszystkich konsumentów. Podwyżka cen prądu wpłynie na kondycję finansową przedsiębiorstw, a także przełoży się na wzrost kosztów zakupu większości produktów, w tym przede wszystkim żywności. Te zmiany odczują już wszyscy.

Przyczyny zmian

Energia elektryczna jest obecnie podstawą funkcjonowania gospodarki, dlatego też wzrost opłat za prąd wpłynie na koszt większości towarów i usług. Wśród najważniejszych przyczyn wymienić należy wzrost wartości węgla kamiennego, który stanowi wciąż podstawowy surowiec do produkcji energii. Ważne jest także rosnące zapotrzebowanie energetyczne, które charakteryzuje społeczeństwa rozwijające się, w tym także Polskę.

  • Udostępnij ten artykuł: