Prąd dla firm – pakiet prosumencki

Wykorzystywanie nowoczesnych, ekologicznych rozwiązań służących do pozyskiwania energii z własnych źródeł staje się coraz bardziej popularne i opłacalne. Od kilku lat bez przeszkód prosumentami mogą być klienci indywidualni prowadzący gospodarstwa domowe, jednak od 2019 roku pakiet prosumencki został również wprowadzony dla przedsiębiorstw o małej oraz średniej skali działalności.

Najważniejsze zasady

Wprowadzone przepisy, w świetle których przyjęty został tzw. pakiet prosumencki, dają korzyści, które wcześniej zarezerwowane były jedynie dla domów jednorodzinnych. Osoby prowadzące małe oraz średnie firmy będą mogły teraz wytwarzać prąd na własny użytek za pomocą instalacji służących do przetwarzania energii odnawialnej.

Poprzez atrakcyjny system opustów będzie można znacząco zredukować wysokość rachunków za użytkowanie energii. Z kolei prąd, która została wytworzony w większej ilości niż wynosi zapotrzebowanie, będzie mógł zostać „wykorzystany” w późniejszym czasie, gdy jego produkcja, ze względu na zimową porę roku, stanie się mniejsza. Służyć temu będzie korzystanie z długiego okresu rozliczeniowego.

Inne regulacje dot. wytwarzania energii

Nowe przepisy to nie tylko własny prąd dla firm – w ramach wprowadzonych regulacji umożliwi to powstawanie spółdzielni energetycznych na terenach wiejskich, ale także w gminach wiejsko-miejskich. Warunkiem jest jednak fakt, aby wytwarzanie energii z odnawialnych źródeł nie stanowiło sposobu uzyskiwania dochodów przez prosumenta. Zwiększy to także możliwości korzystania z fotowoltaiki na różnych rodzajach nieruchomości.

Skala zysku zależna od wielkości instalacji

W zależności od wielkości instalacji, a także tego, czy prosumentem jest przedsiębiorstwo, szpital czy spółdzielnia gospodarcza, różne są maksymalne kwoty upustów, na które mogą liczyć podmioty zajmujące się produkcją prądu na własny użytek. W przypadku mikroinstalacji, czyli budynków, które posiadają system o mocy do 10 kW, skala upustu może maksymalnie osiągnąć 80%. W przypadku przedsiębiorstw, które posiadają systemy mieszczące się w zakresie od 10 do 50 kW wartość ta wynosić będzie z kolei maksymalnie 70%.

  • Udostępnij ten artykuł:

Sprawdź inne posty