Niższy VAT na fotowoltaikę

W 2019 roku weszły w życie korzystne zmiany związane z odnawialnymi źródłami energii, które dotyczą różnych podmiotów decydujących się na korzystanie z tej opcji pozyskiwania energii do funkcjonowania budynku. Wśród nich są regulacje dotyczące stawki podatku VAT obejmującego instalacje fotowoltaiczne.

Większe znaczenie energii odnawialnej

Zarówno rząd, jak i instytucje unijne oraz inne organizacje międzynarodowe kładą coraz większy nacisk na wykorzystanie odnawialnych źródeł energii przez gospodarstwa domowe, ale także małe i średnie przedsiębiorstwa. Polska zobowiązała się do wprowadzenia zmian w najbliższych latach w swojej polityce energetycznej, dlatego też zachęcanie obywateli jest przemyślanym działaniem, mającym przyspieszyć wprowadzanie modyfikacji w całym kraju. W związku z tym faktem wprowadzane są udogodnienia, które mają zachęcić inwestorów do montażu przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych.

Dotychczasowe przepisy

Do tej pory stawką VAT wynoszącą 8% objęte były jedynie instalacje, które montowano na dachach obiektów mieszkalnych. W innych przypadkach, gdy fotowoltaika i inne systemy umieszczane były w pozostałych możliwych miejscach, trzeba było ponieść znacząco większe koszty ze względu na ustalenie stawki VAT-u na 23%.

Niższy VAT na fotowoltaikę

Posłowie uchwalili zmiany, które wprowadzają korzystne rozwiązania dla właścicieli domów jednorodzinnych. Od tego roku stawka VAT została obniżona do 8% na instalacje solarne bez względu na ich lokalizację. Obejmie ona od teraz nie tylko zadaszenie domów mieszkalnych, ale również budynków gospodarczych czy gruntu. Praktycznie jedynym ograniczeniem jest przepis, mówiący o tym, że objęci korzystnym rozwiązaniem mogą być właściciele domów, których powierzchnia nie przekracza 300 m2.

Inne rodzaje instalacji

Korzystne dla prosumentów regulacje nie dotyczą jedynie instalacji fotowoltaicznych. Zmiany obejmą również inne typy odnawialnych źródeł energii, do których zaliczają się także pompy ciepła oraz kolektory słoneczne. Dzięki temu korzystne warunki obejmą większą liczbę osób zainteresowanych osób.

  • Udostępnij ten artykuł: