Dotacje w 2021 roku na panele fotowoltaiczne

Inwestycje w panele fotowoltaiczne

Jedną z wymiernych zachęt do inwestycji w panele fotowoltaiczne są dotacje, które od kilku lat instytucje państwowe przyznają przede wszystkim właścicielom gospodarstw domowych. Również w 2021 roku można liczyć na korzystne dofinansowania, dzięki którym opłacalność takich inwestycji będzie jeszcze większa, a czas zwrotu ulegnie znacznemu przyspieszeniu.

Wieloletni program “Czyste powietrze”

Przez najbliższe lata korzystać będzie można z założeń rządowego programu “Czyste powietrze”, który w dużej mierze finansowany jest ze środków Unii Europejskiej. Obejmuje on różne obszary termomodernizacji budynków i inwestowania w energię odnawialną, a jedną z opcji jest właśnie zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.

Już w 2020 roku doszło do sporych zmian w zakresie regulacji tego programu, na których mają skorzystać właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych. Teraz cała procedura trwa krócej i jest łatwiejsza dla wnioskodawców, a jeśli chodzi o finanse, dotacja na fotowoltaikę może wynieść w tym przypadku maksymalnie 5000 złotych, nie przekraczając 50 % kwoty inwestycji.

Kontynuacja programu “Mój prąd”

Bardzo dużym zainteresowaniem cieszył się dotychczas program “Mój prąd”, w ramach którego również można było liczyć nawet na uzyskanie dotacji na poziomie 5000 złotych na mikroinstalację fotowoltaiczną do 10 kWp, która stanowiła nie więcej niż 50 % całości inwestycji. Już wiadomo, że w 2021 roku będzie on kontynuowany, choć dokładne szczegóły tej propozycji są jeszcze ustalane na poziomie rządowym.

Wykorzystanie ulgi podatkowej

Co prawda nie jest to bezpośrednia forma dotacji, jednak stanowi formę bezzwrotnego wsparcia finansowego dla właścicieli domów jednorodzinnych w ramach termomodernizacji budynków. Można do niej wliczyć także mikroinstalację fotowoltaiczną, a maksymalny koszt odliczenia od dochodu wynieść może 53 tysiące złotych. Ważne jest to, że można z niej skorzystać niezależnie do uczestniczenia w innych programach pomocowych w zakresie dotacji na fotowoltaikę w 2021 roku oraz w latach wcześniejszych.

Zapraszamy do naszych biur. Czekamy na Was:

OświęcimBieruńBrzeszcze

  • Udostępnij ten artykuł: