Instalacja fotowoltaiczna a bezpieczeństwo przeciwpożarowe – co powinieneś wiedzieć?

Rosnącą popularnością cieszą się w Polsce instalacje fotowoltaiczne, dlatego też trudno się dziwić, że wzbudzają coraz większe zainteresowanie ustawodawcy, czego efektem jest dostosowywanie przepisów do warunków ich użytkowania. We wrześniu 2020 roku weszła w życia kolejna nowelizacja prawa budowlanego, w której ujęte zostały przepisy bezpieczeństwa przeciwpożarowego w kontekście instalacji fotowoltaicznej, które stawiają przed inwestorami nowe wymogi formalne.

Instalacja fotowoltaiczna niewielkim zagrożeniem pożarowym

Dotychczasowe badania prowadzone w innych krajach europejskich, w tym chociażby w Niemczech czy Wielkiej Brytanii, które w większym zakresie korzystają z systemów solarnych niż Polacy, potwierdzają, że liczba przypadków zagrożenia ogniowego związana z tym sposobem pozyskiwania energii jest stosunkowo niewielka. Dlatego też jest to instalacja bezpieczna, która nie stanowi poważnego niebezpieczeństwa dla właścicieli budynków, choć wdrażane przepisy mają w jeszcze większym stopniu zminimalizować to ryzyko.

Wprowadzone zmiany w prawie budowlanym

W myśl nowych przepisów przyjęte zostały dwie zasadnicze zmiany do dotychczas obowiązujących regulacji. Do pierwszej z nich należy konieczność zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do właściwej dla swojego miejsca zamieszkania Państwowej Straży Pożarnej, która od teraz będzie musiała posiadać taką dokumentację.

Znacznie większe kontrowersje wzbudza drugi punkt tych zmian, który określa, że jej projekt powinien zostać uzgodniony z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych, po przygotowaniu projektu, a jeszcze przed jego realizacją. Punkt ten nie został jednak w ustawie szczegółowo określony, dlatego też zapewne będzie jeszcze przedmiotem dodatkowych uzgodnień. Mają one jednak bazować na polskich i międzynarodowych wytycznych, normach oraz rozporządzeniach, które są rekomendowane przez instytucje techniczne w zakresie fotowoltaiki.

Inne nowelizacje przepisów

Do pozostałych zmian dokonanych w ostatnim czasie, które w przeważającym stopniu nie dotkną indywidualnych odbiorców, zaliczyć trzeba również konieczność uzyskania pozwolenia na budowę w przypadku instalacji fotowoltaicznej przekraczającej pod względem swojej mocy 50 kW. Jednocześnie nowe regulacje, które opisaliśmy szczegółowo wcześniej, nie odnoszą się również do instalacji fotowoltaicznej, których moc jest mniejsza niż 6,5 kW, dlatego też ich właścicieli dotychczasowe zmiany nie dotyczą, niezależnie od rodzaju budynku, w jakim zostały zamontowane.

Jaki efekt mają wywołać zmiany?

Zamierzeniem ustawodawcy zwiększenie bezpieczeństwa przeciwpożarowego osób użytkujących instalacje fotowoltaiczne poprzez wprowadzenie nowych przepisów. Zadaniem rzeczoznawcy ma być przekazanie na etapie przygotowania do realizacji inwestycji takich uwag, które pozwolą inwestorowi dokonać zakupu bezpiecznych urządzeń i akcesoriów oraz uniknąć komplikacji związanych z nabyciem sprzętu, który nie spełniałby podstawowych zasad zapobiegania zagrożeniu pożarowemu.

Celem zgłoszenia instalacji fotowoltaicznej do Państwowej Straży Pożarnej jest posiadanie przez nią informacji, które mogą się przydać w sytuacji zagrożenia pożarowego i hipotetycznej konieczności poradzenia sobie z żywiołem. Wówczas kompletna informacja na temat rodzaju systemu i jego rozplanowania w budynku jest bardzo istotna do opracowania sposobu poradzenia sobie z niebezpieczeństwem.

Podsumowanie

Zmiana przepisów dotycząca bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie instalacji fotowoltaicznej ma być w zamyśle krokiem w celu zwiększenia ochrony coraz większego grona użytkowników systemów solarnych. Z drugiej strony jednak wykorzystywany sprzęt spełniał już w bardzo dużym stopniu te wymagania i rzadko stawał się przyczyną powstawania pożarów. Z tego też powodu regulacje te stanowić będą dodatkową formalność dla inwestorów lub osób działających w ich imieniu. Brak precyzyjnych przepisów wykonawczych w tym zakresie sprawia, że dopiero praktyka pokaże, jak w rzeczywistości przebiegać będzie proces wdrażania zmian.

  • Udostępnij ten artykuł: